Kalite Politikamız

Solonn Enerji Üretim A.Ş. olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri konusunda, ülkenin yasal düzenlemelerine uluslararası standartlarda yönetmelik ve mevzuatlara ve tüm etik kurallara uyarak sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımlarını benimsemeyi ve bunları sürekli iyileştirmeyi;

Firma yönetimi yönetimi anlayışı değişimi ve karı için diğer kuruluşlar tarafından referans olmak;

Üretimin tüm aşamalarında hatasız işçilik, üstün kalite, uygun maliyet ve yüksek verimliliğe ulaşmayı tüm koruyucu önlemlere rağmen olabilecek iş kazalarının mesleki hastalıkların en aza indirmeyi;

işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğrabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Acil durumlara karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanlarıızı eğiterek acil durumlara hazırlıklı olmayı elektrik ve su gibi doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak mümkün olduğunca tüketimi minimize etmeyi değişen teknolojiyi takip ederek çecre dostu proseslere yönelmeyi yasa ve beklentiler çerçevesinde çevre kirliliğinin azaltılması ve çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için belirlenen hedefleri izleyip takip ederk çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamayı;

Müşterilerimizden gelen şikayetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikayeti çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip etmeyi;

Solonn Enerji Üretim A.Ş. olarak yasal şartlar çerçevesinde mşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bugün ve gelecekte müşterilerimizin süreç ve ürünlerini değerlendirmek test etmek doğrulamak değer katmak rekabet kapasitesini artırmak aynı zamanda hizmet profilimizi geliştirerek ve hizmet bütünlüğünü sağlayarak bilgiye dayanan hizmetler vermekte ve kuruluşumuz tarafsızlığı bağımsızlığı ve gizlilik kurallarına tam bağımlılığı kendisine prensip edinmiştir.

Mevcut durumu korumakla yetinmeyip yönetim sistemlerinin tüm şartlarına uyara sürekli olarak iyileşmeyi amaç olarak benimsedik.